Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

 

Bc. Žaneta Bartková - kontrolórka obce,

zvolená do funkcie od 1.1.2017 na obdobie 6 rokov

  

 

 

 

 

  1. vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií obce,
  2. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce, jeho zmien a záverečného účtu obce pred ich schvaľovaním v obecnom zastupiteľstve,
  3. preveruje dodržiavanie zákonov, nariadení a ďalších organizačno-právnych noriem, ktorými sa samospráva obce riadi,
  4. kontroluje správnosť vedenia účtovníctva a vykonávania pokladničných operácií,
  5. predkladá obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontrolnej činnosti,
  6. spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach                           kontroly hospodárenia s prostriedkami, pridelenými obci zo štátneho rozpočtu,
  7. kontroluje postup vybavovania sťažností a petícií.

 


 

Plán kontrolnej činnosti

2015
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015

2014
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014


Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014

2013
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013


Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013

2012
Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2012


Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012


webygroup

Úvodná stránka