Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna internetová stránka obce Oslany

J E S E N N É U P R A T O V A N I E 2017Vytlačiť
 

jeseň 2017Vážení spoluobčania!

Starosta obce Oslany a komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Oslanoch vyhlasujú v našej obci v dňoch od 19. do 25.10.2017

J E S E N N É   U P R A T O V A N I E

 

Obraciame sa na Vás s výzvou a prosbou o pomoc pri jesenných a zveľaďovacích prácach a spoluprácu pri udržiavaní čistoty a ozdravenia životného prostredia v našej obci.

Obecná samospráva v snahe uľahčiť Vám jesenné upratovanie zabezpečila:

 

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

v dňoch  od  19.  10.   do   25. 10. 2017 (štvrtok až streda)

 

Kontajnery sú určené na likvidáciu Vášho zvláštneho domového odpadu, ktorý nie je možné uložiť do smetných nádob (napríklad rozbité umývadlá, koberce, matrace a pod.) K dispozícií budú v priestoroch  hospodárskeho dvora:  

v pracovné dni  štvrtok 19.10., piatok 20.10.,

                           pondelok 23.10., utorok 24.10. a streda 25.10.2017

                          v čase od 9.00 do 11.30 hod.  a od 12.30  do 16.00 hod.

v sobotu  21. 10. 2017 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

 

ZBER ELEKTROODPADU

v dňoch  od 19.  10.   do   21. 10. 2017 (štvrtok až sobota)

 

Medzi elektroodpad patria: chladničky, mrazničky, sporáky, umývačky, klimatizácie, televízory, monitory, počítače, tlačiarne, kopírky, notebooky, vysávače, rádia, prehrávače.......... Elektroodpad prineste do priestorov hospodárskeho dvora:

v pracovné dni      štvrtok 19.10.  a piatok 20.10.2017

                                v čase od 9.00 do 11.30 hod.  a od 12.30  do 16.00 hod.

v sobotu  21. 10. 2017 v čase od 9.00 do 12.00 hod.

 

               ZBER POUŽITÝCH  JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

v dňoch  od 19.  10.   do   21. 10. 2017 (štvrtok až sobota)

 

Použité oleje a tuky prineste v plastových fľašiach alebo bandaskách

           do priestorov hospodárskeho dvora:

v pracovné dni      štvrtok 19.10.  a piatok 20.10.2017

                                v čase od 9.00 do 11.30 hod.  a od 12.30  do 16.00 hod.

v sobotu  21.10.2017  v čase od 9.00 do 12.00 hod.

 

ZBER KONÁROV Z JESENNEJ OREZÁVKY STROMOV A KRÍKOV

v dňoch od  20. a 21.10. ,  24. a 25. 10. 2017 (piatok  - sobota, utorok – streda)

 

Konáre prineste do areálu firmy PORS, s.r.o. Oslany – vstup do areálu bránou za pálenicou, kde bude konáre odoberať poverený pracovník obce v dňoch:

v piatok 20.10., utorok  24.10.  a stredu 25.10. v čase od 14.00  do 16.00 hod.

v sobotu  21. 10. 2017 v čase od 9.00 hod. 12.00 hod.

 

 

ZBER PNEUMATÍK od fyzických osôb

Upozorňujeme na skutočnosť, že obec v súlade so Zákonom o odpadoch č.79/2015 z.z. už pneumatiky nesmie skládkovať. Pneumatiky zbavené  diskov a vyčistené odoberie  PNEUSERVIS  p. Peter Špilaj

v sobotu 4. 11. 2017 v čase od 8.00 do 12.00 hod.

 

ZBER ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

dňa 23. 10. 2017  (pondelok)

 

Nebezpečný odpad prineste v čase od 14.00 do 16.00  hod. do priestorov bývalej výdajne plynu, kde ho odovzdáte priamo do zberného vozidla firmy Márius Pedersen.

Medzi nebezpečné odpady patria:

obaly  obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

použité motorové oleje

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

 

Všetky tieto opatrenia smerujú k udržiavaniu poriadku a čistoty v obci. Ani pri najlepšej snahe obecnej samosprávy a pracovníkov obce poriadok a čistotu v obci nie je možné udržať bez Vašej spolupráce, disciplíny a uvedomelého prístupu k danej problematike.

Vážení spoluobčania, prejavte prosím, dobrú vôľu a pochopenie pre spoločnú vec – čistejšiu, zdravšiu a kultúrnejšiu obec. To je predsa vecou nás všetkých a zrkadlom nášho konania.


 
 

webygroup

Úvodná stránka