Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna internetová stránka obce Oslany

Jesenné upratovanie 2018Vytlačiť
 

jesene_upratovanie.png

Vážení spoluobčania!

 

            Starosta obce Oslany a komisia pre ochranu životného prostredia a verejného poriadku pri Obecnom zastupiteľstve v Oslanoch

 

vyhlasujú v našej obci

v dňoch od 22. do 27.10.2018

                                         J E S E N N É   U P R A T O V A N I E

Obraciame sa na Vás s výzvou a prosbou o pomoc pri jesenných a zveľaďovacích prácach a spoluprácu pri udržiavaní čistoty a ozdravenia životného prostredia v našej obci.

Obecná samospráva v snahe uľahčiť Vám jesenné upratovanie zabezpečila:

 

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU

v dňoch  od  22. 10.  do  27. 10. 2018  (pondelok  až  sobota)

Kontajnery sú určené na likvidáciu Vášho zvláštneho domového odpadu, ktorý nie je možné uložiť do smetných nádob (napr. rozbité umývadlá, koberce, matrace a pod.)

K dispozícií budú v priestoroch  hospodárskeho dvora:  

22. 10. – 26. 10. 2018 (pondelok až piatok)   

                                     v čase od 8.00 do 11.30 hod.  a   od 12.30 do 16.00 hod.

27. 10. 2018 (sobota)  v čase od 8.00 do 12.00 hod.

                                                                                                                                    

ZBER ELEKTROODPADU

v dňoch  od  25.  10.  do  27. 10. 2018 (štvrtok až sobota)

 

Medzi elektroodpad patria: chladničky, mrazničky, sporáky, umývačky, klimatizácie, televízory, monitory, počítače, tlačiarne, vysávače a pod.

Elektroodpad prineste do priestorov hospodárskeho dvora:

25. 10. a 26. 10. 2018 (štvrtok a piatok)

                                     v čase od 8.00 do 11.30 hod.  a   od 12.30  do 16.00 hod.

27. 10. 2018 (sobota)  v čase od 8.00 do 12.00 hod.

 

ZBER POUŽITÝCH  JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

v dňoch  od 25.  10.  do  27. 10. 2018 (štvrtok až sobota)

 

Použité jedlé oleje a tuky prineste v uzatvárateľných plastových fľašiach alebo bandaskách do priestorov hospodárskeho dvora:

25. 10. a 26. 10. 2018 (štvrtok a piatok)

                                     v čase od 8.00 do 11.30 hod.  a   od 12.30  do 16.00 hod.

27. 10. 2018 (sobota)  v čase od 8.00 do 12.00 hod.

 

 

ZBER KONÁROV Z JESENNEJ OREZÁVKY STROMOV A KRÍKOV

v dňoch 20. 10., 23. 10., 25. 10., 27. 10. 2018 (sobota, utorok, štvrtok, sobota)

 

Konáre prineste do areálu firmy PORS, s.r.o. Oslany – vstup do areálu bránou za pálenicou, kde bude konáre odoberať poverený pracovník obce v dňoch:

v utorok 23. 10. a štvrtok 25. 10. 2018           v čase od 14.30  do 16.30 hod.

v sobotu 20. 10. a 27. 10. 2018                        v čase od 8.00 hod. 12.00 hod.

 

 

ZBER PNEUMATÍK od fyzických osôb

Upozorňujeme na skutočnosť, že obec v súlade so Zákonom o odpadoch č.79/2015 Z. z. už pneumatiky nesmie skládkovať.

Vyčistené pneumatiky odoberie  PNEUSERVIS  p. Peter Špilaj

v sobotu 3. 11. 2018 v čase od 8.00 do 12.00 hod.

 

ZBER ODPADU S OBSAHOM ŠKODLIVÝCH LÁTOK

dňa 24. 10. 2018  (streda)

 

Nebezpečný odpad prineste v čase od 15.00 do 17.00 hod. priamo do zberného vozidla firmy Márius Pedersen pri hospodárskom dvore obecného úradu.

Jednotlivé druhy odpadov musia byť presne identifikované. Odpad nesmie byť zmiešaný, musí byť v nepriepustných obaloch.

Medzi nebezpečné odpady patria:

obaly  obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

batérie a akumulátory,

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

 

Všetky tieto opatrenia smerujú k udržiavaniu poriadku a čistoty v obci. Ani pri najlepšej snahe obecnej samosprávy a pracovníkov obce poriadok a čistotu v obci nie je možné udržať bez Vašej spolupráce, disciplíny a uvedomelého prístupu k danej problematike.

Vážení spoluobčania, prejavte prosím, dobrú vôľu a pochopenie pre spoločnú vec – čistejšiu, zdravšiu a kultúrnejšiu obec. To je predsa vecou nás všetkých a zrkadlom nášho konania.


 
 

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

webygroup

Úvodná stránka