Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Miestne dane

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 
Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 
Informácie pre vlastníkov alebo držiteľov psa o prihlasovaní psov do evidencie a o dani za psa

 
Príloha č.1
Prihlásenie psa

 
Príloha č.2
Odhlásenie psa

 

Správne poplatky

Oznámenie o začatí správneho konania-výrub drevín v k.ú. Oslany

 
Oznámenie o začatí správneho konania - výrub drevín v k.ú. Oslany

 

Stavebné

Komunálny odpad

Oznam - doklady k úľavam

 
Žiadosť o zníženie poplatku

 
Žiadosť o odpustenie poplatku

 
Žiadosť o poskytnutie úľavy

 

Byty

Žiadosť o predĺženie nájomného vzťahu

 
Žiadosť o pridelenie bytu

 

Harmonogramy vývozu - 2018

Matrika

Prílohy
Príloha č.1 Žiadosť o vydanie rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu

 

Príloha č.2 Vyhlásenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

 
Vyhlásenie
 vyhlásenie.pdf (59.3 kB) vyhlásenie.pdf (59.3 kB)

 
Splnomocnenie
 splnomocnenie.pdf (54.3 kB) splnomocnenie.pdf (54.3 kB)

 

Iné

Žiadosť o povolenie umiestnenia informačného zariadenia

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

 
Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

 
Oznámenie o čase predaja

 
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 
Súhlas k vydaniu detského rybárskeho lístka

 

webygroup

Úvodná stránka