Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna internetová stránka obce Oslany

UPOZORNENIEVytlačiť
 

dVážení spoluobčania,

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2016 schválilo dodatok č.2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Oslany č. 08/2015 o miestnych daniach.

Uvedený dodatok rieši hlavne daň za užívanie verejného priestranstva a v časti IV. Sadzba dane bod 1 f určuje správca dane v súlade s § 33 zákona o miestnych daniach za každý aj začatý m2 osobitného užívania verejného priestranstva a každý aj začatý deň sadzba dane nasledovne:

Za parkovanie motorových a nemotorových vozidiel na uliciach a miestnych komunikáciách, mimo vyhradených parkovísk:

Pre osobné automobily, dodávky a prívesy k týmto vozidlám   

- 0,14Eur/m2/deň.

Pre autobusy, traktory, nákladné automobily a prívesy k týmto vozidlám

- 0,33Eur/m2/deň.

Daňovník je povinný oznámiť osobitné užívanie verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.


 
 

webygroup

Úvodná stránka