Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

História

 

DEJINNÝ EXKURZ FARNOSTI OSLANY

 

- 1254 - Z tohto roku pochádza prvá písomná zmienka o Oslanoch, keďže sa v listine kráľa Belu IV. spomína kráľovský úradník Ivanka z Oslian. (Iwanka ... officialis noster /regis/ de Ozlan ...). Oslany boli centrom osobitného administratívneho obvodu, patriace k Zvolenskému kráľovskému domíniu, čo potvrdzuje listina z roku 1283.


- 1332 - V tomto roku sa listinne po prvýkrát spomína fara v Oslanoch. Zápis sa uvádza v pápežských desiatkových registroch, keď v roku 1332 v Uhorsku konal vizitáciu pápežský legát pápeža Jána XXII. Uvádza sa tu kňaz Dominik pri kostole sv. Štefana kráľa (Dominicus sacerdos s. Regis Stephani de Hoslan). Prvý gotický kostol pochádza určite spred roku 1332.
- 1495 - Na ruinách starého gotického kostola z roku 1332 bol postavený alebo zreštaurovaný nový neskorogotický kostol v roku 1495, čo potvrdzuje epigraf nachádzajúci sa na hlavnom oblúku: „Toto dielo bolo postavené na počesť Boha a jeho Matky Panny Márie a sv. Štefana, kráľa v roku 1495.“

 

- 1601 - Oslany mali faru, školu, mlyn, 2 zemianske kúrie a 75 domov. Spod platenia domovej dane boli vyňaté 2 zemianske kúrie, fara, škola, dva richtárske domy, zemepánsky mlyn a 5 opustených domov.


- 1683 - Mestečko Oslany na Veľkonočnú nedeľu 8. apríla 1683 vyplienili a vypálili Turci, ktorí zajali okolo 200 ľudí skrytých v kostole.


- 1755 - V Oslanoch sa stal farárom Mikuláš Domanický, ktorý keď videl v akom biednom stave sa nachádza kostol, hneď v novom roku začal s väčšou stavbou, ktorú financoval z cirkevného majetku a z darov veriacich.


- 1756 - V roku 1756 - 1768 bol postavený farský kostol zasvätený sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. Celú stavbu realizoval farár Mikuláš Domanický. Vybudovaný kostol bol takmer totožný s kostolom z roku 1495.


- 1776 - Za vlády Márie Terézie 13. 3. 1776 vzniklo bulou pápeža Pia VI. „Regalium principum“ nové Banskobystrické biskupstvo. Pri založení malo 6 dekanátov. Dekanát Oslany patril do archidiakonátu nitrianskeho a mal na starosti 9 farností.

 

- 1780 - Pod farnosť Oslany patrili filialky: Čereňany, Chalmová, Bystričany, Horná Ves a Radobica.


- 1795 - V tomto období bol opäť prestavaný kostol.


- 1800 - Od farnosti Oslany sa osamostatnila filiálka Horná Ves.


- 1804 - Osamostatnenie filiálky Bystričany.


- 1841 - Nadácia rodiny Nécseyovcov listinou pridelila obci 45 000,- pengö forintov na  

  výchovu a vzdelávanie a cca 30 000,- na cirkevné a dobročinné účely.


- 1842 - Pri fare existovala škola, do ktorej chodilo 86 žiakov. Ako pastoračný jazyk sa

   uvádza slovenčina. Patronátne právo mal gróf František Pálffy senior.


- 1853 - V kostole vznikol požiar, na základe ktorého zhorel bohostánok a mnohé iné

  predmety.


- 1876 - Pre farský kostol v Oslanoch dal biskup Arnold namaľovať obraz sv. Štefana, kráľa.


- 1884 - Opäť vypukol veľký požiar, ktorý zničil nielen kostol a faru, ale takmer celé Oslany.


- 1878 - Postavená kaplnka Panny Márie na cintoríne.


- 1888 - Začala výstavba novej školy.


- 1907 - Renovovaný mariánsky stĺp barokovo - klasicistický z 2. polovice 18. storočia,

   nachádzajúci sa pred kostolom.


 - Pred kostolom bola postavená socha sv. Jozefa.


 - 1923 - Bola v obci postavená na pamiatku padlých Oslancov v prvej svetovej vojne za 

   stredným mlynom kaplnka a to na mieste, kde dovtedy stála na kamennom podstavci Socha 

   umučenia.


- 1932 - Konala sa rekonštrukcia kostola.


- 1941 - Opravená prícestná socha sv. Jána Nepomuckého, neskoro – baroková, z konca 18.  

  storočia.


- 1970 – 1971 - Reštaurovanie gotickej Madony z Oslian - polychromovaná drevorezba z 80-

  tich rokov 15. storočia. Reštaurátor - akademický maliar M. Štalmach.


- 1980 - Odcudzená plastika gotickej Madony (15. storočie) v noci z 31. mája na 1. júna.


- 1991 - Osamostatnenie filiálky Čereňany (30. 6.).


- 1992 - Odhalená pamätná tabuľa (1. 2.) k stému výročiu narodenia arcibiskupa ThDr. 

  Eduarda Nécseyho, banskobystrickým biskupom Rudolfom Balážom a nitrianskými biskupmi

  Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom a Františkom Rábekom.


- 1999 - (30. 10.) požehnaná nová farská budova diecéznym biskupom Rudolfom Balážom.


- 2000 - Na vrchole Žarnova bol (6. 9.) postavený Slovenský dvojkríž. Požehnaný bol (15.9.)

  banskobystrickým biskupom Mons. Rudolfom Balážom.


- 2003 - Opäť renovovaná neskorobaroková socha sv. Jána Nepomuckého.


- 2005 - Konsekrácia kostola Sedembolestnej Panny Márie na Ľubianke (4. 9.) 

  banskobystrickým biskupom Rudolfom Balážom.

                                                                                     Spracoval: Štefan Hýrošš, kňaz  

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka