Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna internetová stránka obce Oslany

Jarné upratovanie 2019Vytlačiť
 

JarUprat19net.jpg

Vážení spoluobčania, podnikatelia, živnostníci,

vedúci inštitúcií a spoločenských organizácií!

 

Starosta obce Oslany  

v y h l a s u j e  v dňoch od 23. do 27. apríla 2019

j a r n é   u p r a t o v a n i e

 

           

 

 

V rámci ekologicky motivovanej akcie DEŇ ZEME 2019 sa obraciame na Vás s výzvou a prosbou o pomoc pri jarných a zveľaďovacích prácach a spoluprácu pri udržiavaní čistoty a ozdravenia životného prostredia v našej obci.

            Pracovníci obce a nezamestnaní občania zaradení na aktivačné práce pravidelne vykonávajú údržbu a čistenie verejných priestranstiev, kanalizačných systémov, námestia a parkov. Nemôžu však zvládnuť vyčistenie všetkých komunikácií, chodníkov a priestranstiev v okolí Vašich nehnuteľností, t. j. domov, záhrad, bytoviek, prevádzok, podnikov a inštitúcií.

            Preto Vás žiadame – vážení spoluobčania, vážení živnostníci, podnikatelia a vedúci inštitúcií – vyčistiť chodníky, krajnice miestnych komunikácií, rigoly, predzáhradky a ostatné priestranstvá v okolí Vašich domov, záhrad, prevádzok, podnikov a iných nehnuteľností, vyčistiť priečelia domov, reklamné a firemné tabule Vašich podnikateľských objektov.

 

Obecná samospráva zabezpečila:

v dňoch od 23. 4. 2019 do 27. 4. 2019 zber veľkoobjemového odpadu

veľkoobjemové kontajnery budú k dispozícii v priestoroch hospodárskeho dvora v utorok až piatok v čase od 08.00 do 11.30 hod.  a  od 12.00 do 14.30 hod.        

a v sobotu 27. 4. 2019 v čase od 09.00 do 12.00 hod.

Kontajnery sú určené na likvidáciu Vášho zvláštneho domového odpadu, ktorý  

nie je možné uložiť do smetných nádob (napr. rozbité umývadlá, koberce, matrace a pod.).

 

dňa 24. 4. 2019 (streda) zber odpadu s obsahom škodlivých látok

           v čase od 15.00 do 17.00 hod. priamo do zberného vozidla firmy Márius  

           Pedersen  pri  hospodárskom dvore obecného úradu.

Jednotlivé druhy odpadov musia byť presne identifikované, tuhé odpady musia byť v nepriepustných označených vreciach.

            Medzi  nebezpečné  odpady  patria:

           - obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované 

              nebezpečnými látkami

           - laboratórne chemikálie pozostávajúce z NL

           - žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

           - farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

           - batérie a akumulátory

          

dňa 27. 4. 2019 (sobota) zber elektroodpadu v čase od 09.00 do 12.00 hod. v priestoroch hospodárskeho dvora obecného úradu

              Medzi  elektroodpad  patria:

            - chladničky, mrazničky, sporáky, umývačky, klimatizácie, televízory, 

              monitory, počítače, tlačiarne, vysávače a pod.

 

dňa 27. 4. 2019 (sobota) zber použitých jedlých olejov a tukov v čase od 09.00 do 12.00 hod. v priestoroch hospodárskeho dvora obecného  úradu.

           Použité jedlé oleje a tuky odovzdajte v uzatvárateľných plastových fľašiach.

 

dňa 27. 4. 2019 (sobota) zber konárov z jarnej orezávky stromov a kríkov v čase od 10.00 do 12.00 hod. v areáli firmy PORS, s.r.o. – vstup bránou za  pálenicou

 

dňa 27. 4. 2019 (sobota) - celoobecné upratovanie stretnutie občanov o 08.30 hod. na nádvorí obecného úradu

 

 

            Upozorňujeme na skutočnosť, že  obec v súlade so Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. už pneumatiky nesmie skládkovať.

Vyčistené pneumatiky odoberie PNEUSERVIS p. Peter Špilaj v sobotu 8. júna a v sobotu 9. novembra 2019 v čase od  8.00 do 12.00 hod.

 

 

Všetky tieto opatrenia smerujú k udržiavaniu poriadku a čistoty v obci. Ani pri najlepšej snahe obecnej samosprávy a pracovníkov obce poriadok a čistotu v obci nie je možné udržať bez Vašej spolupráce, disciplíny a uvedomelého prístupu k danej problematike.

Vážení spoluobčania, podnikatelia, živnostníci, vedúci inštitúcií a spoločenských organizácií prejavte prosím, dobrú vôľu a pochopenie pre spoločnú vec – čistejšiu, zdravšiu a kultúrnejšiu obec. To je predsa vecou nás všetkých a zrkadlom nášho konania.

            Veríme, že s pochopením prijmete túto výzvu a zapojíte sa do DŇA ZEME 2019 a všetci spoločne pomôžeme prírode nadýchnuť sa. Nezabudnime, že nie sme neobmedzenými pánmi našej krásnej planéty.

 

             Všetkým vám ďakujeme!


 
 

dnes je: 21.4.2019

meniny má: Ervín

webygroup

Úvodná stránka