Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Osobnosti

Jednýmm z najvýznamnejších predstaviteľov nielen cirkevného,

ale aj kultúrneho a spoločenského života v našej obci je náš rodák

 

E. Necsey.jpg 

 Dr. Eduard Nécsey,

arcibiskup administrátor Nitriansky

      Narodil sa v Oslanoch dňa 9. februára 1892, kde nadobudol aj základné vzdelanie na cirkevnej škole. Prvé štyri triedy stredoškolského štúdia absolvoval na piaristickom gymnáziu v Prievidzi, vyššie triedy na piarist. gymnáziu v Nitre. Odtiaľ ho po maturite ako mimoriadne nadaného žiaka (z 32 ôsmakov mal ako jediný samé jednotky) vyslali predstavení gymnázia na ďalšie štúdia na Cisársko-kráľovskú univerzitu do Insbrucku.

         V Insbrucku absolvoval od roku 1911 teologické štúdiá a dňa 30. júna 1915 bol vysvätený za kňaza.

   

     Prvým a jediným pastoračným miestom Eduarda Nécseyho bola Trenčianska Teplá, a to od roku 1916 do roku 1921, kedy bol ustanovený za špirituála diecézneho kňazského seminára v Nitre. Potom v roku 1923 sa stal profesorom dogmatiky na Vysokej bohosloveckej škole v Nitre.

     

     Za biskupa vymenoval Dr. Eduarda Nécseyho svätý otec Pius XII., biskupská vysviacka sa konala 16. mája 1943 v Nitre. V rokoch 1949 - 1967 udelil sviatosť Ducha svätého viac ako 220 000 birmovancom. Boli medzi nimi aj birmovanci v Oslanoch, kde udelil sviatosť birmovania v roku 1949.

    

      Za arcibiskupa vymenoval Dr. Eduarda Nécseyho svätý otec Pavel VI., ktorý okrem iného v príslušnom liste zo dňa 5. mája 1968 uvádza:

      "Na tvoju osobitú chválu je okrem iného aj to, že si sa usiloval plniť príkazy Apoštolského stolca, v každom čase si završoval začaté podujatia a nič ti nebolo také drahé ako pestovať, učiť a hájiť katolícku vieru, aby bola čistá, plná a planúca láskou. Z toho je jasné, ako znamenite si sa zaslúžil o cirkev a svoj slávny národ."

    

     Náš vzácny rodák, prvý slovenský arcibiskup Dr. Eduard Nécsey po dlhotrvajúcej chorobe zomrel dňa 19. júna 1968.

     Životnou zásadou arcibiskupa Dr. Eduarda Nécseyho bolo:

 Každému vždy len dobre robiť a nechcieť nikomu krivdiť.

 

 Už je tomu 51 rokov, keď titulky Katolíckych novín z 30. júna 1968 oznamovali smutnú správu: „Umrel    1veľkňaz arcibiskup dr. Eduard Nécsey. Smútok zaľahol na kňazstvo a veriacich na celom Slovensku. “ Arcibiskup Nécsey bol významnou osobnosťou v dejinách Cirkvi i národa a bezpochyby je najvýznamnejším občanom obce Oslany. Jeho životné heslo „VO VŠETKOM LÁSKA“ je vzácnym a aktuálnym odkazom pre nás i pre budúce generácie. Je čas, aby sme sa pričinili a dopomohli k šíreniu jeho odkazu, a tak napomohli k obnoveniu ľudských a kresťanských hodnôt, ktoré Dr. Eduard Nécsey prezentoval.

 

 Súhrn najdôležitejších údajov zo života arcibiskupa Nécseya:


 9. 2. 1892 – narodenie - rodisko - Oslany
 30. 6. 1915 - 23 r. - ordinovaný za kňaza v Innsbrucku
 12. 3.1943 - 51 r. - vymenovaný za titulárneho biskupa Velície a auxiliárneho biskupa v Nitre
 16. 5. 1943 - 51 r. - konsekrovaný na biskupa v Nitre
 23. 12. 1948 - 56 r. - poverený vedením diecézy v Nitre
 1949 - 57 r. - vymenovaný apoštolský administrátor v Nitre 
 5. 5. 1968 - 76 r. - vymenovaný titulárny arcibiskup v Nitre
 19. 6. 1968 - 76 r. - zomrel v Nitre
 22. 6. 1968 - 76 r. - pochovaný v krypte nitrianskej katedrály

 


 

Dr. J. E. Necsey

J. E. Necsey, študent teológie

J. E. Necsey, študent teológie

Hĺbavá osobnosť, tvár v zamyslení ho vystihovala

Hĺbavá osobnosť, tvár v zamyslení ho vystihovala

J. E. Necsey v strede

J. E. Necsey v strede

bez názvu

 
 
bez názvu
J. E. Necsey, prvý zľava so spolužiakmi v kňazskom

J. E. Necsey, prvý zľava so spolužiakmi v kňazskom seminári v Nitre

bez názvu
J. E. Nécseyho ľud miloval

J. E. Nécseyho ľud miloval


 
 
bez názvu
Biskupské vystúpenie J. E. Necseyho

Biskupské vystúpenie J. E. Necseyho


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka