Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna internetová stránka obce Oslany

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 16.11.2017Vytlačiť
 

erbPozývame Vás na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Oslany na deň 16.11.2017 o 16.00 hod. v Rokovacej miestnosti OcÚ v Oslanoch.

 

 

 

 

Program zasadnutia :

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, schválenie programu, voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 7/2017.
 4. Prerokovanie žiadostí o dotácie na rok 2018.
 5. Prerokovanie návrhu Rozpočtu na roky 2018 – 2020.
 6. Prerokovanie správy o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Oslany, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017.
 7. Prerokovanie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti Materskej školy Oslany za školský rok 2016/2017.
 8. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly zameranej na uzatváranie nájomných zmlúv, plnenie nájomných zmlúv a na výdavky, ktoré súvisia s údržbou objektov, budov a priestorov v Základnej škole v Oslanoch za rok 2016.
 9. Návrh na uzatvorenie nových nájomných zmlúv s doterajšími nájomcami.
 10. Rôzne: - stanoviská komisií OZ k žiadostiam občanov a informácia o činnosti komisií - informácia o realizácii projektov
 11. Diskusia.
 12. Návrh na Uznesenie č. VIII/2017.
 13. Záver

                                                                                            František Priekala, v.r. starosta obce

 
 

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

webygroup

Úvodná stránka