Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Schránka dobrých nápadov

Pravidlá diskusie

Verejná diskusia na portáli www.oslany.sk slúži na výmenu názorov, postrehov, kritiky  a zasielanie pripomienok za účelom poukázať na vecné problémy občanov a obce.

Každý registrovaný používateľ je povinný dodržiavať Pravidlá diskusie na www.oslany.sk  Diskusné príspevky, ktoré nie sú v súlade s Pravidlami diskusie na www.oslany.sk budú vymazané.

V diskusii na www.oslany.sk je zakázané:
1.         Používať cudziu identitu, napríklad vystupovať v mene verejne známej osoby, alebo
            pod iným ako vlastným menom
2.         Akýmkoľvek spôsobom prezentovať osobné útoky, vyhrážky alebo obťažovanie.
3.         Zverejňovať vulgárne alebo inak spoločensky neprípustné príspevky
5.         Zverejňovať názory alebo texty podporujúce násilie, rasizmus alebo nenávisť voči
            jednotlivcovi alebo skupine osôb.
6.         Využívať diskusiu na komerčné účely.
7.         Uverejňovať dohady a nepotvrdené fakty, ktoré by mohli viesť k poškodeniu dobrého
            mena dotknutého.
8.         Zverejňovať odkazy na internetové stránky, ktorých obsah nesúvisí s témou diskusie a
            na stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi SR

Diskusné príspevky sú uverejnené bez gramatickej, štylistickej či jazykovej úpravy spolu s uvedením autorstva. Za obsahovú, jazykovú a štylistickú úroveň zodpovedá sám autor.

Verejná diskusia nie je nástroj na podávanie sťažností, podnetov, či žiadostí a taktiež neslúži ako komunikačný kanál medzi občanmi a samosprávou. Zamestnanci samosprávy si vážia korektné otázky diskutujúcich a odpovedajú pravdivo a v čo najkratšom čase, maximálne do 5 pracovných dní.


 

Vaše názory, postrehy, pripomienky ...

Pridať príspevok

 
pridané 9.10.2017 09:37:21, IP: 87.197.148.243

Vysporiadanie pozemkov pod cestouul.Školská

Na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva boli riešené niektoré pozemky pod ulicou Školská Oslany. Podľa zápisnice nemali poslanci k návrhu žiadne pripomienky. Domnievam sa , že pri vysporiadaní pozemkov by mal byť oprávnený a správny a iste aj užitočný zámer vysporiadať pozemky všetkých dotknutých vlastníkov. Moja otázka preto znie, prečo sa tak nestalo?

Miroslav Polc


 

Obecné zastupiteľstvo na poslednom zasadnutí riešilo pozemky na ul.Školská na základe konkrétnych žiadostí vlastníkov.Obec Oslany dala vypracovať nový Geometrický plán ,v zmysle ktorého vypracuje zámer na odkúpenie pozemkov na ul.Školská a tento predloží OZ.
F.Priekala

pridané 23.3.2017 19:08:11, IP: 178.41.61.29

Aktuálny vládou vyhlásený boj s korupciou

Vyzývam obec Oslany k podaniu oznámenia vo veci podozrenia s korupcie pri predaji obecného pozemku obce Oslany občianke obce Oslany ing. K.H
Predmetný pozemok si menovaná nechala zapísať na katastri na svoju osobu a niekoľko rokov bol vyňatý z evidencie pozemkov obce Oslany .

O tejto skutočnosti bola obec a terajší starosta informovaná a neučinila žiadne kroky voči bývalému starostovi obce , ktorý túto transakciu buď nevidel alebo nechcel vidieť ...

V zmysle aktuálneho akčného plánu polície SR a NAKA v posledných dňoch polícia informovala minimálne o dvoch prípadoch korupcie starostov obcí v SR. Je nepochopiteľné , že terajší starosta obce nekonal v zmysle zákonov SR a neinformoval orgány na to určene o "zmiznutom" obecnom pozemku a škode obrovského rozsahu ....

Nie je možné aby obec revidovala digitálne záznamy katastrálneho úradu v súčinnosti s katastrálnym úradom bez možnosti vyšetrenia kto spôsobil škodu obci Oslany.

žiadam starostu obce v tejto schránke o vyjadrenie a zároveň vyzývam dotknuté štátne orgány o patričný výkon štátnej správy a ochrany

Hýrošš Peter

Hyross


 

Obec Oslany predložila listom zo dňa 9.2.2015 žiadosť o opravu zápisu LVč.2289 na Okresný úrad Prievidzkatastrálny odbor,ktorý začal konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte.Bolo zistené,že pri zápise Kúpnej zmluvy V5402/11 došlo k prepisovej chybe v databázovom súbore programového vybavenia a k zápisu parc. E-KN 205/1.OÚ Prievidza-katastrálny odbor po ukončení prešetrenia údajov katastra,zosúladil údaje katastra tak,že v programovom vybavení vymazal zápis parc. E-KN 205/1 zLV č.2289 a uvedenú parcelu zapísal do LV č.1.Obec taktiež predložila všetky doklady ohlado predaj pozemku OR PZ obvodné oddelenie Nováky.Na základe horeuvedeného nemá obec Oslany právny dôvod na podanie oznámenia vo veci podozrenia z korupcie. F.Priekala

pridané 24.2.2017 21:51:36, IP: 178.41.61.88

Petícia

Susedné Partizánske odkazuje ministrom: Stopnite pokus v treťom bloku elektrárni v Novákoch!


Autor Katarína -
24. februára 2017


Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Partizánskom poslanci s primátorom preberali aj spustenie tretieho bloku elektrárni v Novákoch.

Poslanci na základe schváleného uznesenia vyzývajú Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenské elektrárne (SE), aby okamžite prerušili chod prevádzkového pokusu v treťom bloku elektrárni. Zároveň žiadajú kompetentných, aby dôrazne prešetrili dôsledky tohto pokusu, ktorý mohol nezvratným spôsobom poškodiť zdravie občanov žijúcich na celom území regiónu horná Nitra.

„Pustili sme sa do zápasu za čistý vzduch a ochranu životného prostredia…Zároveň sme vyzvali mestá a obce okresov Partizánske a Prievidza, aby podporili spoločné úsilie a hlavne, aby sa už nikdy v budúcnosti nepovolila pokusná prevádzka, ktorá ide bez akýchkoľvek povolení a priebežného monitorovania relevantnou, objektívnou, verejnou inštitúciou. Včera na zastupiteľstve vystúpil aj predseda petičného výboru pán Miroslav Žiak, ktorý so svojím petičným výborom realizuje petíciu, pod ktorú som sa včera podpísal aj so všetkými poslancami zastupiteľstva a prítomnými kolegami z úradu a mestských organizácii,“ napísal primátor Partizánskeho Jozef Božík.

Navrhujem obecnému zastupiteľstvu, aby sa naša obec pridala k tejto petícii.
Anna Bridová

Anna Bridová


 
Položky 1-3 z 20

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka