Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stále zverejňované informácie

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o slobode informácií)

1. Zbierka zákonov SR
Do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade na sekretariáte starostu obce.

2. Všeobecne záväzné nariadenia obce

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadnuť v úradných hodinách na obecnom úrade na sekretariáte starostu obce a sú zverejnené aj na stránke obce.

3. Sťažnosti
Sťažnosti možno podávať denne na tunajšom obecnom úrade:
• Písomne - na sekretariáte starostu obce.
• Ústne - do zápisnice - na príslušnom oddelení obecného úradu.

4. Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania
Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade na sekretariáte starostu obce.

5. Uznesenia obecného zastupiteľstva
Do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadnuť v úradných hodinách na obecnom úrade na sekretariáte starostu obce.

6. Informácie o obci
Informácie o obci možno získať ústne, písomne na obecnom úrade na sekretariáte starostu obce.
• miesto, kde informácie možno získať : obecný úrad, webová stránka obce;
• čas: v úradných hodinách obecného úradu;
• spôsob získavania informácií : ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou.

 

7. Informácie o postupe pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane lehôt, opravných prostriedkov a možností súdneho preskúmania, prehľad právnych predpisov, pokynov, výkladových stanovísk a inštrukcií, podľa ktorých obec koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci miesto, kde informácie možno získať : Obecný úrad Oslany, v čase úradných hodín.


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka