Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Bývanie

Zastavané územie obce Oslany (intravilán) sa prestiera po obidvoch stranách štátnej cesty I./64 v smere Prievidza - Nováky - Partizánske a predstavuje plošnú výmeru cca 121,7 ha. K tejto patrí aj podstatne menšia zastavaná časť (s počtom obyvateľov 122): Oslany - Ľubianka (kde nebola hranica zastavaného územia nikdy vymedzená).
     Súčasná obec má charakter veľkého vidieckeho sídla, v centrálnej časti s prvkami mestského typu. Osídlenie obce sa sústreďovalo už v dávnej minulosti v oblasti "centra", ktoré tvorilo kruhové námestie, s dominujúcim kostolom, viacerými nízkymi a jednoposchodovými domami a pozdĺž hlavnej ulice (dnes štátna cesta I./64), prípadne v okolí potoka Slaného prechádzajúceho stredom obce (prítok rieky Nitry). Intravilán obce postupne dopĺňali nové ulice (v súčasnosti je ich počet 17).
       Výstavba nových obytných objektov - rodinných domov a bytových domov sa uskutočňuje v intraviláne obce na ešte jestvujúcich voľných nevyužitých plochách ako i prehodnocovaním možností bytového potenciálu nadstavbou (v r. 2004 prebieha nadstavba prízemnej stavby zdravotného strediska za účelom vybudovania nových bytov), prestavbou interiéru budov ( v r. 2001 - vytvorenie 2 učební a knižnice v základnej škole) a prístavbou (v r. 2003 - prístavba v základnej škole a vytvorenie obecnej posilňovne).

       Objekty občianskej vybavenosti sú sústredené v centre obce (námestie a blízke okolie) a sú dopravne ľahko dostupné.

      Nová bytová výstavba, modernizácia, rekonštrukcia bytového fondu, ako aj odpad nevyhovujúceho bytového fondu v uplynulých rokoch mali výrazný vplyv na zvýšenie štandardu bývania a úroveň technického vybavenia bytov v obci.

       V roku 1999 obec odpredala do osobného vlastníctva byty v 6, 12 a 16-bytových jednotkách /spolu 34 bytov/.
       V roku 2003 boli odovzdané do užívania 3 novovybudované bytové domy v hodnote 51 276 400 Sk na Pekárenskej ulici s celkovým počtom bytov: 42 / 9 - jednoizbových, 3 - dvojizbové bezbariérové, 21 - dvojizbových a 9 - trojizbových/. 

       V roku 2004 (júl) sa začalo s nadstavbou nad zdravotné stredisko, výsledkom ktorej bolo 15 nových bytových jednotiek / 5 - jednoizbových, 6 - dvojizbových a 4 - trojizbové byty/
       V roku 2009 (október) boli odovzdané do užívania 3 novovybudované bytové domy na Východnej ulici s celkovým počtom bytov: 42 / 9 - jednoizbových, 3 - dvojizbové bezbariérové, 21 - dvojizbových a 9 - trojizbových/.
       V tejto novej lokalite (Pekárenská , Východná ul.) úspešne napreduje aj individuálna bytová výstavba.

       V roku 2010 sa začala prestavba nebytových priestorov na bytové v bývalom zdravotnom stredisku. V novembri 2011 bolo odovzdaných 9 jednoizbových bytov.
       Obec má k dispozícii pre individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov ďalšie stavebné pozemky.

 nadstavba zdravot.strediska
 Bývalé zdravotné stredisko prestavané na 15bj + 6bj + 9 bj 


     
Ďalší vývoj bytového fondu a potreba novej bytovej výstavby sa bude odvíjať z potrieb migrujúcich obyvateľov a vývoja počtu a priemernej veľkosti domácnosti.

     Obec má tieto potenciálne možnosti pre rozvoj bývania:
- výstavba v nezastavaných prelukách a obostavaním existujúcich komunikácií
- výstavba v nových rozvojových lokalitách v zastavanom území obce
- výstavba v nových rozvojových lokalitách mimo zastavaného územia obce / Oslany-obec, Oslany - Ľubianka/
    Obec má spracovaný Územný plán obce

    Podmienkou rozvoja bytovej výstavby vo všetkých dosiaľ navrhovaných etapách a spôsoboch bude zlepšenie ekonomickej situácie obyvateľov a realizácia bytovej politiky v širšom meradle.

 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka