Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zniženie energetickej náročnosti objektu verejnej budovy obce Oslany

logo-opkzp.jpgZníženie energetickej náročnosti objektu verejnej budovy obce Oslany

Základné informácie o projekte:

 

Názov projektu:                              

Zníženie energetickej náročnosti objektu verejnej budovy obce Oslany

Kód ITMS2014+:                            310041A728

Prijímateľ:                                         Obec Oslany, Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany  

Miesto realizácie projektu:              NUTS II Západné Slovensko, Oslany

Poskytovateľ:                                    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:               Slovenská inovačná a energetická agentúra

Operačný program:                          OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                                      4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:                                  4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Kód výzvy:                                         OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:

03/2017 – 01/2018

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:

24.04.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:          329.318,80 €

Maximálna výška NFP (95 %):                          312.852,86 €

Výška spolufinancovania (5 %):                       16.465,94 €

 

Stručný opis projektu:

 

Projekt je zameraný na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy v katastrálnom území obce Oslany, ktorého prevádzkovateľom a užívateľom obec Oslany. Existujúca stavba s rokom kolaudácie 1970, je jednopodlažná, bez obytného podkrovia a sídli v nej obecný úrad. Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy.

Uvedený cieľ sa ďalej delí na čiastkové ciele:

1.  Zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;

2. Modernizácia vykurovacích systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie; 3 Inštalácia systémov merania a riadenia. Projekt rieši zvýšenie energetickej účinnosti objektu verejnej budovy na základe energetického auditu. Ten zahŕňa výmenu drevených výplní otvorov (okná, dvere), zateplenie obvodových stien a strešnej konštrukcie objektu nad posledným nadzemným podlažím a modernizáciu plynového zdroja tepla, modernizáciu regulácie, merania a rozvodu plynu, modernizáciu časti existujúcich rozvodov vykurovania.

Stavebné úpravy na danom objekte riešia:

• výmenu drevených výplní otvorov za plastové výplne otvorov

• montáž navrhovaných okenných a dverných mreží

• osadenie prekladov, s.h. +3,590m

• zateplenie fasády (okolo okenných a dverných otvorov na fasáde vyhotoviť šambránu)

• zateplenie strešnej konštrukcie nad posledným nadzemným podlažím

• modernizácia zdroja tepla

• modernizácia regulácie, merania a rozvodu plynu

• modernizácia časti pôvodných vykurovacích rozvodov

• elektroinštalácia a bleskozvod

• navrhovaný bezbariérový prístup so zábradlím – rampa pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

• montáž navrhovaného sadrokartónového (kazetového) podhľadu s osvetlením (dvojrúrkový krížový rošt s protipožiarnou doskou)

• nátery existujúcich a navrhovaných zámočníckych a klampiarskych výrobkov

• vyhotovenie omietkového systému stien a stropov v podlubí a štítovej stene (silikátová omietka)

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie

www.op-kzp.sk                                                                                             www.siea.sk

www.ec.europa.eu                                                                                       www.europa.eu

 


 

dnes je: 25.6.2019

meniny má: Olívia, Tadeáš

webygroup

Úvodná stránka